واریز وجه فقط از طریق کارت به کارت به شماره ۶۲۱۹۸۶۱۹۱۴۵۴۷۲۲۸ به نام زهرا گلی
مبلغ پرداختی در کمتر از ۱ ساعت در کیف پول شما شارژ شده و امکان پرداخت حق بیمه و اقساط از کیف پول را خواهید داشت

ثبت پرداخت وجه کارت به کارت