آیتم طنز

طنز یه اعتماد کوچولو

یه اعتماد کوچولو
پدر پسر شجاع با سابقه نه چندان درخشانش در آتیه‌اندوزی، این بار درصدد کسب رضایت عیال خود برآمده تا چاره‌ای…

طنز انفجار بزرگ

انفجار بزرگ
روزی روزگاری، پدر و پسر شجاع روش تازه‌ای برای سوددهی پیدا کردند… اما همه‌چیز از یک بازی شروع شد و…

طنز بیت کورن

بیت کورن
روزی روزگاری در بلاد پارس، پدر و پسری سودای کسب روزی صدچندان کردند و قصد کردند به طمع کسب منفعت…

طنز رونق بازار کورس

روزی روزگاری در بلاد پارس، پدر و پسری قصد کردند همچو یاران دیگر سری به بازار کورس بزنند و به…