پادکست

پادکست شماره شش صدای باران

بحران مالی می‌تونه برای هر آدمی اتفاق بیفته
بحران مالی می‌تونه برای هر آدمی اتفاق بیفته اما تعداد کمی از افراد توانایی مدیریت این موقعیت رو دارند و…

پادکست شماره چهار صدای باران

موقع انتخاب بیمه‌های زندگی
موقع انتخاب بیمه‌های زندگی، شما با گستره‌ای از گزینه‌ها روبه‌رو هستید که هر کدوم در ویژگی‌هایی مشترکند و در بعضی…

پادکست شماره سه صدای باران

داشتن بیمه زندگی برای هر آدمی
داشتن بیمه زندگی برای هر آدمی که دوست داره استقلال مالی داشته باشه و رفاه آینده‌اش از اکنون بیشتر باشه،…

پادکست شماره یک صدای باران

پادکست شماره یک بیمه باران
به نظر شما با وجود تورم روزافزون کنونی چطور می‌توان پس‌انداز کرد؟ اصلا خود شما پس‌اندازی دارید؟ با اولین شماره…